PROTECTION PHYTOSANITAIRE

 • Glyphort 720 (1 à 4 kg/ha)

 • Zoomer 360/30 SC (2 à 4 l/ ha)

 • Killer 780 WG (1.5 kg/ha)

 • Killer 480 SL (2 à 4 l/ha)

 • Magic 480 SL (2 à 4 l/ha)

 • Vesta 200 SL (2-4 litres par hectare en fonction du type et l’âge des adventices)

 • Rainbow 25 OD (1 à 1,25 l/ha)

 • Garil 432 EC  (4 l/ha)

 • Garil Power (1 – 1,5 l/ha)

 • Maloril 432 EC (4 l/ha)

 • Herbafor  720 SL (2 l/ha)

 • Same 200 WG (50 à 70 g/ha)

 • Riztop 250 EC (3 à 4l/ha)

FERTILISATION

 • Fertyl (6 à 8 litres/ha)

 • Bello (6 à 8 litres/ha)

 • Sim

 • Nkp

 • Vital Base (1 250 kg/ha)